Vind de beweging die bij je past

NL Actief is de branchevereniging van de erkende en ondernemende sport- en beweegbedrijven in Nederland. Bij NL Actief zijn zo’n 1000 locaties met in totaal 2.5 miljoen fitnessconsumenten aangesloten. Daarmee is NL Actief de grootste sportorganisatie van Nederland. NL Actief ontwikkelt en borgt de kwaliteit in de fitnessbranche en draagt eraan bij dat meer mensen aan fitness gaan doen. Doel is om de ontwikkeling, de kwaliteit, de maatschappelijke positie en het succes van de fitnesscentra verder te bevorderen. Om dit te kunnen realiseren, beheert NL Actief de kwaliteitsregisters FITNED.NL (fitnessprofessionals) en VindFitness.NL (sport- en beweegbedrijven).

Bekijk alle centra Bekijk alle trainers

Algemene Ledenvergadering en Congres 'Bouw jouw leefstijlplan'


Klik op de kaart om deze te downloaden


De ALV (alleen voor leden van Fit!vak) begint om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur, waarna er gezorgd wordt voor een lekkere lunch.
Het programma wordt vervolgens voortgezet om 12.45 uur met het minicongres 'Leefstijl(begeleiding); een enorme kans voor de fitnessbranche!', waarna we om 15.00 uur afsluiten met een drankje.

Peter Wolfhagen: “Voor veel fitness-ondernemers is het nu of nooit!” – over de kansen van leefstijlbegeleiding
Kijkend naar alle uitingen van clubs in de fitnessbranche in hun folders, op hun websites en op de facebook-pagina lijkt leefstijl een belangrijk thema. Maar al te graag wordt gecommuniceerd dat het in onze branche gaat om een gezonde leefstijl, en dat voor het bereiken van de meeste doelen een gezonde leefstijl noodzakelijk is. Maar als we kritisch naar ons handelen kijken, in hoeverre richten we ons met ons producten- aanbod ook daadwerkelijk op het begeleiden van klanten naar een nieuwe leefstijl? En besteden we ook genoeg aandacht aan alle leefstijlfactoren of ligt vooral op trainen de focus.
Leefstijlbegeleiding betekent in de praktijk het ondersteunen van een gedragsverandering, en dit terrein wordt nog onvoldoende ingevuld door de fitnessbranche. Het biedt echter een geweldige kans om je te onderscheiden, om meer (en andere) omzet te genereren, en om een positieve bijdrage te leveren aan preventieve gezondheidszorg. In deze presentatie wordt ingegaan op gedragsverandering en hoe dat ingevuld kan worden door fitnessondernemers.
 
John van Heel: “Geen pillen maar paprika!” – leefstijl en gedragsverandering bij overgewicht en obesitas
Wij hebben goede intenties met onze leden. Wij stellen sportactiviteiten beschikbaar, een trainer stelt een doelgericht schema op, ja, zelfs een PTer gaat met de klant aan de slag. Ook het leefstijl recept om af te vallen is inmiddels duidelijk, dus eigenlijk zouden wij het meest ideale leefstijl optimalisatie centrum en netwerk moeten zijn. Maar toch haken veel mensen in het eerste jaar af, ook mensen die overgewicht en obesitas hebben en die het het harst nodig hebben om actief te blijven. Hoe functioneert de motivatie van ons mensen, wat maakt het toch zo moeilijk om de leefstijl te veranderen? Belangrijker nog, welke sleutels hebben wij in handen om bij te dragen aan een trendbreuk van de toename van overgewicht, obesitas en diabetes?
 
Marije de Vries: “Vitaliteit en leefstijlbegeleiding voor bedrijven” – kansen voor de fitnessbranche!
Traditioneel wordt aan bedrijven voornamelijk fitness aangeboden, maar we weten dat meestal maar zo’n 10-20% van de werknemers (langdurig) deelneemt. Wat kunnen fitnessondernemers betekenen voor die overige 80-90% van de medewerkers? Preventieve gezondheidszorg, een energieke werksfeer en bewustwording van de eigen duurzame inzetbaarheid worden voor organisaties steeds belangrijker. Een kans voor iedere fitnessondernemer! Wat zijn de succesfactoren om binnen het bedrijfsleven aan de slag te gaan? Welke aspecten van leefstijl-en gedragsverandering spelen een belangrijke rol? Waar begin je? In deze workshop leer je het!
  • Deelname aan de ALV, de lunch en het congres is gratis voor leden van brancheorganisatie Fit!vak.
  • FITNED.NL geregistreerden betalen 25 euro voor het congres incl. lunch.
  • Niet-leden betalen 55 euro voor het congres incl. lunch.
  • Ieder centrum (leden) / per betalende deelnemer ontvangt na afloop 1x gratis het boek 'Bouw jouw leefstijlplan' t.w.v. € 29,50.
  • FITNED.NL geregistreerden ontvangen bij aanwezigheid van het middagprogramma 20 accreditatiepunten.
U kunt u aanmelden via DEZE LINK.