Informatiebijeenkomst Wet Energiebesparing

Voldoet uw bedrijf al aan de Informatieplicht Energiebesparing?

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor alle bedrijven die jaarlijks 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Valt uw bedrijf in die categorie? Dan moet u vóór die datum alle uitgevoerde energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO.
 
WATTjemoetweten.nl
Om u beter te informeren over de Informatieplicht Energiebesparing is de campagne WATTjemoetweten.nl gelanceerd. MKB-Nederland werkt hierin samen met diverse brancheorganisaties. Deze website is het centrale startpunt voor ondernemers.
 
WATT en waarom?
De bedoeling van de Informatieplicht Energiebesparing is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Net als alle inwoners kunt u uw steentje bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het mooie is, dat veel van die energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. U investeert dus op een kostenneutrale manier in een meer duurzame en zuinige bedrijfsvoering. Dat scheelt!
 
MKB-Nederland heeft een handig stappenplan opgesteld: het Stappenplan Informatieplicht Energiebesparing. Wanneer u dit volgt, weet u direct of de Informatieplicht ook op uw bedrijf van toepassing is en wat u daartoe moet ondernemen.    

NL Actief organiseert een informatiebijeenkomst onder leiding van een expert. Tijdens deze bijeenkomst zult u geïnformeerd worden hoe u aan deze verplichting kunt voldoen en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen.
De informatiebijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 10 mei a.s. van 13.00-15.00 uur bij NL Actief in Ede. Voor NL Actiefleden zijn hieraan geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden via k.vanuitert@nlactief.nl.

Heeft u vragen, neem dan contact op met NL Actief via info@nlactief.nl of 085-4869100.