Opleiding Motiverende gespreksvoering

Deze workshop wordt gegeven door docenten Soeredj Monorath en Kelby Jongen.

Als trainer heb jij een bepaalde stijl die jij van nature gebruikt. Deze manier van communiceren zal door veel van jouw klanten als prettig ervaren worden, ze hebben immers gekozen om bij jou te gaan trainen. Tegerlijkertijd kiezen mensen er ook voor om niet bij jou te trainen. Soms begrijp je niet waarom, je had zo’n leuk gesprek. Wellicht er geen klik op communicatie vlak. Er zijn veel soorten klanten en al deze klanten willen op een andere manier worden benaderd. Met benaderen bedoelen wij: de structuur van het gesprek, hoe gebruik jij je stem, wanneer zeg je iets wel en wanneer luister je, maar ook de hoogte en de snelheid van je stemgebruik.Dit kunnen factoren zijn voor een prospect om wel of niet bij jou te gaan trainen.

Meer informatie leest u hier: https://www.blackboxacademy.nl/course/motiverendegespreksvoering/