Handboek Fitnesstrainer A / Groepslesinstructeur

Alle informatie die je nodig hebt omtrent het examen Fitnesstrainer A, vind je in onderstaande documenten. Je vindt onder andere de cursushandleidingen en werkbladen. Je opleider kan je het beste helpen bij vragen. Heb je geen opleider, dan kun je ook contact opnemen met het Examenbureau van NL Actief.

Onderstaande documenten zijn van toepassing op cursisten 'Fitnesstrainer A' en 'Groepslesinstructeur'. Verschillen tussen Fitnesstrainer A en Groepslesinstructeur zijn in de documenten aangegeven.
 
Handboek Fitnesstrainer A / Groepslesinstructeur
Examenreglement Alle algemene informatie over de examenonderdelen en het volledige examenreglement.
Handleiding portfolio Uitleg over de stage en de opdrachten die je voor het portfolio moet maken, inclusief handige checklist.
Handleiding praktijkexamen Informatie over het praktijkexamen.
Beoordelingsprotocollen Hier kun je zien waarop je wordt beoordeeld tijdens je stage en het praktijkexamen.
Beroepscompetentieprofiel niveau 3 De competenties waarover je moet beschikken om te kunnen slagen, zoals vastgesteld door de branche.
Losse documenten
Werkblad Fitnesstrainer A Hierin kun je de opdrachten voor het portfolio maken als je Fitnesstrainer A volgt.
Werkblad Groepslesinstructeur Hierin kun je de opdrachten voor het portfolio maken als je Groepslesinstructeur volgt.
Lesvoorbereidingsformulier (LVF) Dit is het lesvoorbereidingsformulier (LVF) dat je gebruikt om je lessen voor te bereiden.
Toelichting op LVF Dit is hetzelfde formulier als hierboven, maar dan ingevuld met een toelichting.