Handboek Fitnesstrainer A / Groepslesinstructeur

Alle informatie die je nodig hebt omtrent Fitnesstrainer A, vind je in het bijbehorende handboek. Dit handboek bestaat uit 6 hoofdstukken. Hoofdstukken 2 t/m 6 zijn voor jou van belang. Hieronder kun je ze downloaden. Ook vind je een aantal onderdelen van het handboek als los document.

Onderstaande documenten zijn ook van toepassing op cursisten Groepslesinstructeur. Verschillen tussen Fitnesstrainer A en Groepslesinstructeur zijn in de documenten aangegeven.
 
Handboek Fitnesstrainer A / Groepslesinstructeur
(2) Examinering en reglement Alle algemene informatie over de examenonderdelen en het volledige examenreglement.
(3) Handleiding portfolio Uitleg over de stage en de opdrachten die je voor het portfolio moet maken, inclusief handige checklist.
(4) Handleiding praktijkexamen Informatie over het praktijkexamen.
(5) Beoordelingsprotocollen Hier kun je zien waarop je wordt beoordeeld tijdens je stage en het praktijkexamen.
(6) Beroepscompetentieprofiel De competenties waarover je moet beschikken om te kunnen slagen, zoals vastgesteld door de branche.
Losse documenten
Werkdocument Fitnesstrainer A Hierin kun je de opdrachten voor het portfolio maken als je Fitnesstrainer A volgt.
Werkdocument Groepslesinstructeur Hierin kun je de opdrachten voor het portfolio maken als je Groepslesinstructeur volgt.
Lesvoorbereidingsformulier Dit is het lesvoorbereidingsformulier (LVF) dat je gebruikt om je lessen voor te bereiden.
Toelichting op LVF Dit is hetzelfde formulier als hierboven, maar dan ingevuld met een toelichting.