Missie - Visie


Missie - Visie Fitvak brancheorganisatie
Missie:
Fit!vak ontwikkelt en borgt de kwaliteit in de fitnessbranche en draagt eraan bij dat meer mensen aan fitness gaan doen.

Visie:
Fit!vak bevordert de ontwikkeling, de kwaliteit, de maatschappelijke positie en het succes van de fitnesscentra.
Fit!vak is dé organisatie, die essentieel is voor een levenlang verantwoord bewegen van individuen en maatschappelijke groeperingen.

Het fitnesscentrum is hét professionele lokale centrum voor sport en bewegen, dat ervoor zorgt dat kennis, informatie en expertise toegankelijk en beschikbaar zijn voor de gebruikers. Daarmee levert het fitnesscentrum een zeer belangrijke bijdrage aan de gezondheid, welzijn en ontplooiing van samenleving en individu.