Nieuws artikel

De leden van Fit!vak hebben op 2 december 2016, tijdens de algemene ledenvergadering, unaniem hun goedkeuring gegeven aan een nieuwe merknaam en certificeringsysteem van Fit!vak. Dat betekent dat de naam Fit!vak in de loop van 2017 zal verdwijnen en we NL Actief gaan heten. Bij een nieuwe merknaam hoort ook een nieuw logo en nieuwe huisstijl.

We zijn heel blij met de unanieme steun van onze leden. We kunnen nu samen met onze leden en stakeholders de stap zetten die we al langer nastreven, namelijk één sterk kwaliteitskeurmerk en kwaliteitsbeleving van de professionele sport- en beweegbranche in Nederland. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om een heldere consumentencommunicatie over kwaliteit in onze branche vorm te geven.
 
Binnen het nieuwe kwaliteitskader krijgen sport- en beweegbedrijven meer mogelijkheden om zich individueel te positioneren en profileren met onder meer hun specifieke faciliteiten, activiteiten en gediplomeerde medewerkers. Dit geeft consumenten een beter idee van het aanbod van het bedrijf en de kwaliteiten die daarbinnen worden geboden. Op basis daarvan kunnen ze ook een meer weloverwogen keuze maken voor een sport- en beweegbedrijf.