Exameninfo

Examens via NL Actief (voorheen Fit!vak)

Kosten
Bij de meeste erkende opleiders is het examengeld inbegrepen in de totale prijs.
Wil je de examens via NL Actief doen, dan gelden onderstaande tarieven*.
 
Examen: Kosten
Fitnesstrainer A € 330,-
Groepslesinstructeur € 330,-
Fitnesstrainer B € 355,-
Bewegingsdeskundige Diabetes Mellitus € 50,-
Bewegingsdeskundige Overgewicht en Obesitas € 50,-
Bewegingsdeskundige Niet-aangeboren hersenletsel € 100,-
Assistent Fitnesstrainer € 50,-
*Inbegrepen (indien van toepassing): theorie-examen inclusief herkansing, portfoliobeoordeling inclusief herkansing, eindexamen, administratie- en servicekosten en het diploma.
 
In sommige gevallen is het nodig om examenonderdelen te herkansen of los te maken.
In dat geval gelden onderstaande prijzen.
Examen: Kosten
Theorie-examen, inclusief herkansing € 50,-
Portfoliobeoordeling, inclusief herkansing € 80,-
Portfoliobeoordeling Niet-aangeboren hersenletsel € 50,-
Praktijkexamen Fitnesstrainer A € 200,-
Praktijkexamen Groepslesinstructeur € 200,-
Praktijkexamen Fitnesstrainer B € 225,-
 
Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor examens door het aanmeldformulier te downloaden, in te vullen, ondertekenen en op te sturen aan opleidingen@nlactief.nl of per post aan NL Actief: Postbus 275, 6710 BG in Ede.
Let op: je kunt je standaard alleen aanmelden voor de volledige examens. Denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling of om een andere reden voor een los onderdeel in aanmerking wilt komen? Neem dan altijd eerst even contact op met NL Actief via bovengenoemd adres, of via 085-4869150.
 
Herkansen
Je hebt altijd recht op één herkansingsmogelijkheid voor het theorie-examen en één herkansingsmogelijkheid voor het portfolio, zonder opnieuw te hoeven betalen. Daarna kun je nog eens twee nieuwe pogingen voor deze examenonderdelen aanvragen. Na vier pogingen moet je zes maanden wachten om opnieuw examen te kunnen doen.
Voor het praktijkexamen (Fitnesstrainer A en Groepslesinstructeur) en reflectiegesprek (Fitnesstrainer B) moet je voor iedere poging opnieuw aanmelden. Ook hier moet je na vier pogingen zes maanden wachten.
Tussen iedere deelname aan een theorie-examen moet tenminste twee weken zitten, tussen iedere deelname aan een praktijkexamen of reflectiegesprek tenminste twee maanden.
 
Vrijstelling
In sommige gevallen is vrijstelling mogelijk van examenonderdelen, bijvoorbeeld als je een bepaalde (door ons erkende) opleiding hebt afgerond, of voldoende werkervaring kunt aantonen.
Op dit moment is het nog niet mogelijk om een overzicht te publiceren van welke opleidingen welke vrijstelling(en) opleveren. Hieronder wel een aantal stelregels:
In alle gevallen moet voor een vrijstelling contact worden opgenomen met NL Actief, waarna je hoort of en welke vrijstelling jij krijgt.
Opleidingen die niet volledig afgerond zijn, of waarvan geen diploma en/of cijferlijst kan worden overlegd, leveren geen vrijstelling op.
Alleen werkervaring als fitnessinstructeur in een fitnesscentrum telt mee.
In sommige gevallen kun je zonder examen te doen registreren in FITNED.NL. Als je ook het diploma wilt behalen bij het niveau waarop je geregistreerd staat, zal altijd tenminste één examenonderdeel moeten worden afgelegd. 

Annuleren
Volg je een opleiding? Dan is je opleider degene bij wie je moet annuleren. Deze bepaalt hoe en tot wanneer je kunt afmelden. Een examen kun je alleen bij uitzondering annuleren en natuurlijk alleen maar vooraf. Een gemist examen telt als een onvoldoende. Heb je deelgenomen aan één of meerdere van de examenonderdelen, dan is geen restitutie (gedeeltelijk of geheel) van het examengeld mogelijk.
Doe je examen op locatie bij NL Actief. Dan neem je voor annuleringen contact op met het examenbureau via 085-4869150.
 
Examens inzien
Theorie-examens kun je alleen inzien op de locatie van de opleider (tot maximaal 6 maanden na het examen) en mag je in geen geval meenemen of kopiëren, op wat voor wijze dan ook. Heb je examen gedaan op kantoor bij NL Actief? Dan kun je alleen bij ons op kantoor de toets inzien. Een opleider kan in geen geval je cijfer aanpassen. Dit kan alleen NL Actief.
De beoordelingsformulieren voor het portfolio krijg je standaard toegestuurd per e-mail, of zijn op te vragen bij je opleider.
Wil je weten wat je verbeterpunten zijn voor het praktijkexamen of reflectiegesprek? Neem daarvoor dan contact op met je opleider of met NL Actief. Een opleider kan de beoordeling opvragen bij NL Actief en deze met je bespreken. De opleider kan de uitslag niet aanpassen.
 
Bezwaar aantekenen
Ben je het niet eens met de uitslag? Dan kun je binnen vier weken na de examendatum bezwaar aantekenen bij NL Actief. Dit doe je door een e-mail te richten aan opleidingen@nlactief.nl, waarin je aangeeft waarom je het niet eens bent met de uitslag. Let op: het gaat hierbij niet om een meningsverschil tussen jou en de examinator. Bezwaar aantekenen kan alleen als je denkt dat niet de juiste procedure is gevolgd bij het examen, of als de regels van het examenreglement zijn overtreden.
Wil je overleggen over je bezwaar voordat je dit indient, of heb je advies nodig? Bel dan met het examenbureau via 085-4869150. Je kunt telefonisch niet je bezwaar doorgeven. Dit moet per e-mail of eventueel per post.
 
Reglement
Het volledige examenreglement is te vinden in de handboeken. Er is één reglement voor alle opleidingen.