Examens Fitnesstrainer B


Het examen Fitnesstrainer B bestaat uit drie onderdelen. Om het branchediploma te behalen, moeten alle onderdelen met een voldoende worden afgerond.

Theorie-examen
Het theorie-examen van Fitnesstrainer B is een schriftelijke toets, bestaande uit 60-meerkeuze (ABCD) vragen. Je moet hiervoor minimaal een 5,5 halen op een schaal van 1-10. Je mag daarvoor maximaal 20 fouten maken. De lesstof voor het theorie-examen is samengevoegd in het cursusboek ‘Fitnesstrainer B’.

Praktijkstage en portfolio
Het tweede examenonderdeel is de beoordeling van het door jou aangelegde portfolio. Dit portfolio wordt opgebouwd aan de hand van zeven deelopdrachten, die zijn beschreven in het handboek Fitnesstrainer B. De opdrachten voer je uit in (opdracht van) een fitnesscentrum, in de vorm van een stage. Je stagebegeleider moet tekenen voor een goed verloop van de stage. Een examinator van NL Actief beoordeelt vervolgens je portfolio. Bij voorkeur is deze examinator ook aanwezig bij het eindexamen. De richtlijnen voor beoordeling vind je in het handboek Fitnesstrainer B.

Reflectiegesprek (eindexamen)
Om mee te mogen doen aan het afsluitende reflectiegesprek (de mondelinge verdediging van je portfolio) moeten de andere onderdelen met een voldoende zijn afgerond. Je gaat in gesprek over je portfolio met een examinator, een tweede kandidaat en diens examinator. In het handboek Fitnesstrainer B vind je hierover alle informatie.