Handboek Fitnesstrainer B


Alle informatie die je nodig hebt omtrent het examen Fitnesstrainer B, vind je in onderstaande documenten. Je vindt onder andere de cursushandleidingen en werkbladen. In het handboek staat ook te lezen hoe je Fitnesstrainer B (niveau 4) en de opleiding tot bewegingsdeskundige (niveau 4+) kunt combineren. Je opleider kan je het beste helpen bij vragen. Heb je geen opleider, dan kun je ook contact opnemen met het Examenbureau van NL Actief.
 
Handboek
Examenreglement Alle algemene informatie over de examenonderdelen en het volledige examenreglement.
Handleiding portfolio Uitleg over de stage en de opdrachten die je voor het portfolio moet maken, inclusief handige checklist.
Handleiding reflectiegesprek Informatie over het reflectiegesprek.
Beoordelingsprotocollen Hier kun je zien waarop je wordt beoordeeld tijdens je stage en het praktijkexamen.
Beroepscompetentieprofiel niveau 4 De competenties waarover je moet beschikken om te kunnen slagen, zoals vastgesteld door de branche.
Losse documenten
Lesvoorbereidingsformulier (LVF) Dit is het lesvoorbereidingsformulier dat je gebruikt om je lessen voor te bereiden.
360°-feedback formulier Dit formulier heb je nodig voor opdracht 7 van het portfolio.
Toelichting op LVF Dit is het lesvoorbereidingsformulier, maar dan ingevuld met een toelichting