Regeerakkoord mist rol sportaanbieders!

In het nieuwe regeerakkoord zijn prioriteiten benoemd die moeten resulteren in een gezonder en vitaler Nederland. Een goed streven, waar we vanuit NL Actief nu al een grote bijdrage aan leveren vanuit meer dan 1.000 fitnesscentra. Wat NL Actief nog mist in het regeerakkoord, is de positie van de ondernemende sportbranche. We zien termen als  ‘preventie en innovatie’, maar de rol van de ondernemende sportaanbieders komt daarin niet terug. Het is een bewezen kracht vanuit onze branche dat we 2,5 miljoen mensen in beweging brengen. En het einde is - gelukkig - nog niet in zicht. Door ondernemerschap en innovatie zijn wij een sector die kan verbinden met andere branches en domeinen: van sportvereniging tot school, bedrijf en citymarketing, om maar wat voorbeelden te noemen.
De rol en functie van onze branche sluit aan bij één van de suggesties uit het rapport van de NLsportraad: ‘laat sport en preventie niet alleen vanuit het ministerie van VWS aanjagen, maar pak dit onderwerp ‘departementoverstijgend’ op’. En deze week een zelfde soort geluid vanuit de Vlaamse minister van Gezondheid Vandeurzen op een groot gezondheidssymposium in Antwerpen: aandacht voor gezondheid moet terugkomen in al het overheidsbeleid, van onderwijs tot landbouw en in alle settings waar mensen samenkomen. Van school tot.... ja inderdaad, de sportschool. Alleen zo bereik je dat de hele bevolking bereikt wordt met het streven 'Eet gezonder, beweeg meer, zit minder'.  Deze actuele voorbeelden illustreren hoeveel belang er aan preventie wordt toegekend. Het gaat over gezondheid, welzijn, sociale cohesie, en economische waarde.
Wij zijn ervan overtuigd dat wij een relevante bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de doelstellingen in het regeerakkoord. De regering zet in op zowel een Sportakkoord als een Preventieakkoord. Aan beide gespreksrondes nemen we graag deel, met onze achterban van meer dan 1.000 fitnesscentra en 2,5 miljoen leden. Idealiter komen de afspraken in deze twee akkoorden heel dicht bij elkaar of schuiven ze zelfs in elkaar. Wij zijn er klaar voor om beide akkoorden van een dosis ondernemerschap, consumenteninzicht en innovatie te voorzien.
NL Actief | Ronald Wouters, algemeen directeur