Voor iedereen een app?!

De laatste vijf jaar is het gebruik van sport- en gezondheid gerelateerde smartphone applicaties exponentieel gegroeid. Grote groepen individuele sporters, zoals hardlopers, fietsers en wandelaars maken gebruik van diverse sportapps. Voor (potentiële) sporters is het echter moeilijk om een keuze te maken uit de vele duizenden apps die voor handen zijn. Naast de sporters zelf, krijgen ook professionals en organisaties (zoals sportverenigingen en gemeenten) in hun werkveld te maken met sportapps.

Doelstelling


Doelstelling van dit project is bepalen welke (populaire) sportapp past bij welk type van gebruiker/professional op basis van doelstellingen en wensen (op vlak van sport-/beweegstimulering, trainingsbegeleiding, gezondheidsbevordering, community building en monitoring). De volgende deeldoelstellingen worden hierin onderscheiden:
  • Overzicht van karakteristieken van bestaande sportapps voor hardlopen, fietsen en wandelen.
  • Inzicht in de toepasbaarheid van bestaande apps voor professionals ((personal) trainers en coaches, leefstijlprofessionals, fysiotherapeuten, vertegenwoordigers van sportverenigingen en beleidsvertegenwoordigers).
  • Inzicht in de bruikbaarheid en hanteerbaarheid van sportapps voor individuele gebruikers.
  • Ontwikkelen van een dynamische en toekomstbestendige beslistool voor professionals en individuele sporters.


Resultaat


Met het project ‘Voor iedereen een app?!’ is de afgelopen twee jaar gewerkt aan een model om sporters beter te verbinden met sportapps. Doel van het project is te bepalen welke (populaire) sportapp past bij welk type gebruiker én professional. Hiervoor werd een dynamische beslistool ontwikkeld voor professionals en individuele waarmee op basis van doelstellingen en wensen een keuze kan worden gemaakt uit de enorme diversiteit aan sportapps die op de markt beschikbaar zijn. Op die manier wordt de match tussen gebruiker en app verhoogd en worden de functies en mogelijkheden van de apps inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van deze tool kunnen professionals op basis van van het beoogde doel de juiste applicatie vinden.        
             


Het gebruik van sportapps


Naast de sporters zelf, krijgen professionals en organisaties (zoals sportverenigingen en gemeenten) in hun werkveld ook te maken met sportapps. Professionals als (personal) trainers, coaches en leefstijlprofessionals kunnen hun cliënten aanmoedigen om een sportapp te gebruiken met als doel goede intenties vol te houden, nieuwe doelen te stellen en ervaringen te delen. Echter ook bij hun ontbreekt de juiste kennis om de geschikte app voor de juiste cliënt te bepalen. Als onderdeel van het project 'Voor iedereen een app?!' zijn factsheets opgesteld na veldonderzoek met de volgende professionals: In een tijd waarin veel sporters individueel sporten zonder hulp van coaches en trainers in sportverenigingen, hebben sportapps een enorm potentieel. Hiervoor is het wel essentieel dat apps de sporters optimaal begeleiden. Idealiter zouden apps moeten bijdragen aan een blessurevrije, frequente, plezierige en motiverende sportdeelname. Het app gebruik onder wandelaars en hardloopsters is in kaart gebracht en opgesteld in de onderstaande factsheets:
'Voor iedereen een app?!' Binnen het project 'Voor iedereen een app?!' wordt onderzoek gedaan naar welke (populaire) sportapp past bij welk type van gebruiker/professional op basis van doelstellingen en wensen. Dit kan variëren van apps voor sport- en beweegstimulering, trainingsbegeleiding, gezondheidsbevordering, community building en monitoring. Gezien de complexiteit van de thematiek en het belang van een integrale aanpak is een multidisciplinair consortium samengesteld (van hogescholen, universiteiten, kennisinstituten, gemeenten, sportbonden, brancheorganisaties en MKB’ers). Het onderzoeksproject 'Voor iedereen een App?!' is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek. Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Het regieorgaan heeft een plaats binnen NWO. Voor hogescholen is dit de basis voor een volwaardige tweede geldstroom voor praktijkgericht onderzoek. Onderzoek dat cruciaal is voor hun taak om nieuwe kennis te creëren en te verspreiden, voor het onderwijs en de beroepspraktijk.


Auteurs


Kenniscentrum Sport
Bob Winter


https://www.allesoversport.nl/artikel/voor-iedereen-een-app/