Nieuwsberichten

 
Regiobijeenkomsten NL Actief voorjaar 2019
Het Kennisevent voor professionals die beweging stimuleren d.d. 13 mei 2019 te Amsterdam
Artikel: Cijfers fitnessbranche 2018 - Mulierinstituut
Download: Factsheet Fitness in Nederland
Bedrijven en overheden besteden geld aan sport, maar het zijn de consumenten waarop de Nederlandse sporteconomie drijft. In dit factsheet staan deze consumenten centraal. Als in dit factsheet '2018' staat, wordt naar de periode mei 2017 t/m mei 2018 verwezen.
"Lidmaatschappen van het fitnesscentrum worden door huishoudens met een verkleind vrij besteedbaar inkomen vaker ontzien bij bezuinigingen, in vergelijking met andere uitgaven voor actieve sportbeoefening". Download hier de factsheet:
Consumenten uitgaven aan sport (fitness) 2018 - Rapportage Mulier Instituut
De organisatie van sportaanbod voor mensen met een beperking - Resultaten onderzoek Mulier Instituut
Fitnessondernemer Pim Lexmond op bezoek bij premier Rutte op de dag van de Ondernemer
Video Webinar Privacywet AVG dinsdag 3 juli 13.30 uur
AH Sportactie 2018
Nationale sportweek 2018
Vertrouwd fitnessen bij 1.000 NL Actief-centra
Videoreeks Oefening van de week
Column Ronald Wouters Sportcampagne Team NL