Keurmerk NL Actief Preventiecentrum

Diverse doelgroepen
Inmiddels zijn er zo’n 140 NL Actief Preventiecentra die zich richten op de doelgroep van mensen met overgewicht en/of een (verhoogd risico op een) chronische aandoening zoals Obesitas, Diabetes en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Deze begeleiding vindt (met name) buiten de zorg plaats omdat het gaat om mensen die uitbehandeld zijn.

Kwaliteit van begeleiding geborgd
Met het keurmerk NL Actief Preventiecentrum laat de fitnessondernemer zien dat hij intern de zaakjes op orde heeft. Hij kan erop vertrouwen dat zijn medewerkers de juiste dingen doen om deze specifieke doelgroepen optimaal te kunnen begeleiden.
Als een fitnessondernemer het daarnaast ook belangrijk vindt om verwijzingen vanuit 1e en/of 2e lijnszorg te verkrijgen, dan komt er nog wel wat meer bij kijken. Het hebben van het keurmerk betekent niet automatisch dat huisartsen meteen bereid zijn om patiënten naar hem te verwijzen. Het opbouwen van een duurzame samenwerking met zorgverleners vraagt om vertrouwen, dat vergt ook van de fitnessondernemer om extra competenties, én (in het algemeen) over een lange adem.
 
Het keurmerk NL Actief Preventiecentrum kan behaald worden voor één of meerdere doelgroepen. Alleen leden van NL Actief, die BASIS gekeurd zijn door Keurmerk Fitness (LERF), komen in aanmerking voor het keurmerk NL Actief Preventiecentrum. Zij worden, naast de criteria waar alle leden van NL Actief aan dienen te voldoen, ook getoetst op zaken die zich toespitsen op de juiste begeleiding van de specifieke doelgroepen.
  • Beschikt de bewegingsdeskundige over de juiste competenties? Is hij in FITNED.NL geregistreerd op niveau 4+ (Fitnesstrainer B aangevuld met een specialisatie ‘Bewegingsdeskundige Prediabetes’, ‘Bewegingsdeskundige Diabetes Mellitus’, Bewegingsdeskundige Overgewicht en Obesitas’ of ‘Bewegingsdeskundige NAH’,
  • Wordt binnen het fitnesscentrum gewerkt conform vastomlijnde procedures? Bijvoorbeeld, weet de receptiemedewerker wat hij/zij moet doen als een prospect met een verwijzing van de huisarts zich meldt aan de balie? Zijn de andere instructeurs ervan op de hoogte wat ze moeten doen als een diabeet een ‘hypo’ heeft? Enz.
  • Wordt er door de bewegingsdeskundige (4+) gewerkt conform de wetenschappelijk onderbouwde wijze van begeleiding?
  • Etc. 
Alle kennis gratis beschikbaar!
Voor elke doelgroep is sinds kort een apart ebook beschikbaar, waarin alle benodigde kennis is gebundeld. Het eerste deel bestaat steeds uit een kennisdossier en het tweede deel gaat over het begeleidingsprotocol. Deze ebooks worden door diverse opleiders in de branche gebruikt in hun opleidingen. De theorie-examens zijn namelijk gebaseerd op de lesstof in deze ebooks.
 
Diabetes Mellitus
Ebook Diabetes Mellitus
Beroepscompetentieprofiel Bewegingsdeskundige Diabetes Mellitus

Overgewicht en Obesitas
Ebook Overgewicht en Obesitas
Beroepscompetentieprofiel Bewegingsdeskundige Overgewicht en Obesitas
 
Niet Aangeboren Hersenletsel
Ebook Niet Aangeboren Hersenletsel
Beroepscompetentieprofiel Bewegingsdeskundige NAH

Indien u problemen heeft met het openen van de bestanden, dan kunt u contact opnemen met NL Actief, info@nlactief.nl
 
Advies en ondersteuning
De 4 adviseurs van NL Actief kunnen u helpen bij uw keuze om NL Actief Preventiecentrum te worden. Zij hebben een ‘tool’ beschikbaar die u helpt om snel inzichtelijk te krijgen wat u nog moet doen om het keurmerk te kunnen behalen. In een persoonlijk gesprek wordt vervolgens snel duidelijk hoeveel tijd het (in uw situatie) in beslag neemt om te voldoen aan de criteria. Er zijn vanzelfsprekend voorbeeld documenten beschikbaar die helpen en inspireren om u eigen protocollen en formulieren samen te stellen.
 
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Anika Kuiper, adviseur NL Actief, via e-mail a.kuiper@nlactief.nl of telefonisch 06 - 16 78 46 77.