Kennispartners

De ondernemende sport- en beweegbranche is een kennisintensieve netwerkeconomie. Om het kennisniveau in de bedrijfstak structureel op een hoger niveau te brengen, werkt branchevereniging NL Actief samen met vooraanstaande kennispartners. Op onze beurt dragen wij bij aan de belangen van onze kennispartners door de verspreiding van de gezamenlijk opgebouwde kennis via praktijkgerichte toepassingen voor ondernemers en professionals. Kennis kan op deze wijze dan ook worden vertaald naar innovatie.
 
NL Actief hecht grote waarde aan haar kennispartners. Door samen op te trekken en waar mogelijk kennis, ervaring en ideeën te delen, geven we invulling aan het partnerschap. Kennispartners denken mee over ontwikkelingen binnen de branche en kunnen als specialist in hun vakgebied ook waarde genereren voor elkaar én voor de ondernemers en professionals in de ondernemende sport- en beweegbranche.
 
Onze kennispartners:
  • werken professioneel en hoogwaardig samen
  • benutten de voordelen van een partnership op basis van gelijkwaardigheid
  • stimuleren elkaar en vullen elkaar aan
  • denken mee over ontwikkelingen binnen de branche
  • wisselen kennis, ervaring, ideeën en nieuwe ontwikkelingen in de markt uit
  • anticiperen op individuele en collectieve vragen en ontwikkelingen uit de markt 
KENNISPARTNERS