Informatieplicht Energiebesparing


Voldoet uw bedrijf al aan de Informatieplicht Energiebesparing?

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor alle bedrijven die jaarlijks 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Valt uw bedrijf in die categorie? Dan moet u vóór die datum alle uitgevoerde energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO.

WATT en waarom?
De bedoeling van de Informatieplicht Energiebesparing is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Net als alle inwoners kunt u uw steentje bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het mooie is, dat veel van die energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. U investeert dus op een kostenneutrale manier in een meer duurzame en zuinige bedrijfsvoering. Dat scheelt!
 
Informatiebijeenkomst 10 mei jl.
Op vrijdag 10 mei jl. was er een informatiebijeenkomst over de Informatieplicht Energiebesparing bij NL Actief in Ede. U kunt het verslag en de presentatie van deze bijeenkomst downloaden:
- verslag 10 mei
- presentatie Rik van Kraaij
 
Kijkt u vooral ook op www.wattjemoetweten.nl. Op deze website vindt u heel veel informatie en filmpjes over de informatieplicht.
Daarnaast kunt u een Webinar over het maken van de rapportage terugkijken via https://wattjemoetweten.nl/2019/04/13/rvo-webinar-over-de-informatieplicht/.

MKB-Nederland heeft een handig stappenplan opgesteld: het Stappenplan Informatieplicht Energiebesparing. Wanneer u dit volgt, weet u direct of de Informatieplicht ook op uw bedrijf van toepassing is en wat u daartoe moet ondernemen.    

Jacco Vonhof en Ed Nijpels roepen de ondernemer op aan de slag te gaan met de Informatieplicht Energiebesparing.
  
Bekijk hier de video van Ed NijpelsBekijk hier de video van Jacco Vonhof


Heeft u vragen, neem dan contact op met NL Actief via info@nlactief.nl of 085-4869100.