Branchediploma

NL Actief (voorheen Fit!vak) is de brancheorganisatie van erkende sport- en bewegingscentra in Nederland. NL Actief verzorgt zelf geen opleidingen maar ontwikkelt samen met de branche de competentieprofielen en toetsingscriteria. NL Actief neemt jaarlijks ruim 2.000 examens af en toetst daarmee de kennis, vaardigheden en competenties die helpen succesvoller te functioneren binnen sport- en bewegingscentra.De diploma’s van NL Actief worden gezien als dé standaard voor fitnessinstructeurs en bewegingsdeskundigen binnen sport- en bewegingscentra in Nederland. Het zijn dus veel gevraagde diploma’s. Een diploma van NL Actief geeft een helder en overtuigend bewijs van de vakbekwaamheid van de fitnessprofessional, die zich daarmee onderscheidt op de arbeidsmarkt.
Bekijk ook ons digitale magazine over de voordelen van een branche-erkend diploma.

Hieronder in het kort de verschillende diploma’s:

Fitnesstrainer A
Een belangrijk werkgebied in de fitnesssector is het werken als trainer/instructeur in een fitnesscentrum. De examens Fitnesstrainer A toetsen of je in staat bent fitnessdeelnemers in de basis (niveau 3) te begeleiden. Je toont je theoretische kennis aan op het gebied van onder andere inspanningsfysiologie, trainingsleer, klantbegeleiding en blessurepreventie. Je laat daarnaast zien dat je weet wat er allemaal komt kijken bij het werken als basisinstructeur in een fitnesscentrum en dat je beschikt over competenties die nodig zijn om fitness-les te geven.
 
Fitnesstrainer B
Deze opleiding gaat wat dieper op de stof in dan Fitnesstrainer A. Het gaat niet meer om begeleiden in de basis, maar om begeleiding van individuele sporters naar een specifiek doel. Misschien help je iemand een gezond gewicht te krijgen, misschien een volleyballer die hoger wil kunnen springen, of misschien wel iemand die na een ernstige blessure weer wil beginnen met sporten. Bij al deze en vele andere casussen hoort een op maat gemaakt plan. De examens Fitnesstrainer B toetsen of jij in staat bent zo’n plan te maken, uit te voeren en evalueren.
 
Bewegingsdeskundige
Voor sommige specifieke doelgroepen is specifieke kennis nodig. Er zijn drie doelgroepen waarvoor een opleiding kan worden gevolgd: mensen met ‘Diabetes Mellitus II’, mensen met ‘Overgewicht of Obesitas’ en mensen met ‘niet-aangeboren hersenletsel’. Deze opleidingen zijn een aanvulling op Fitnesstrainer B en kunnen aaneensluitend of zelfs tegelijk worden gevolgd. Met dit diploma kun je bovendien aan de slag bij een NL Actief Preventiecentrum.
 
Groepslesinstructeur
Een variatie op Fitnesstrainer A is Groepslesinstructeur. De examens en het niveau zijn nagenoeg gelijk aan die van Fitnesstrainer A, met het verschil dat er iets meer nadruk ligt op groepslessen.
 
Assistent Fitnesstrainer
Dit is de instapopleiding op niveau 2. Het examen toetst de theoretische kennis die nodig is om een fitnesstrainer op niveau 3 (Fitnesstrainer A of Groepslesdocent) te assisteren.