Bewegingscentrum Leeuwarden

Bewegingscentrum Leeuwarden
Dhr. F. Broersma
Rengerslaan 1
8917 DD  Leeuwarden
Tel.: 058 - 3030170
E-mail: opleidingen@bewegingscentrumleeuwarden.nl

OPLEIDINGEN:
• [FA] NL Actief Fitnesstrainer A
• [FB] NL Actief Fitnesstrainer B / Personal Trainer
• [GLI] NL Actief Groepslesinstructeur

http://bewegingscentrumleeuwarden.nl